Απόρρητο

 

Cookies, Web Beacons, Pixel Tags, GIF’s

Σχεδιάζουμε τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά του ιστοχώρου μας, έτσι ώστε οι νέοι επισκέπτες να μπορούν ανώνυμα να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Για τους νέους επισκέπτες, χρησιμοποιούμε cookies ή web beacons για τη συλλογή περιορισμένων δεδομένων, όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι περιοχές του ιστοχώρου μας που επισκέπτονται, καθώς και την ιστοσελίδα από την οποία πλοηγήθηκε ο νέος επισκέπτης. Όταν επιλέγετε ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το φυλλομετρητή σας (browser) και μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από cookies, web beacons, καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται online με άλλα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών, του μάρκετινγκ και του περιεχόμενου του ιστοχώρου μας, και κάνοντας την online εμπειρία σας πιο εύκολη και ουσιαστική, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συχνά περιλαμβάνει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ο υπολογιστής του ιστοχώρου ζητά από τον υπολογιστή σας την άδεια να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο κειμένου σε ένα τμήμα του σκληρού σας δίσκου που έχει οριστεί ειδικά για cookies. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να στείλει το δικό της cookie στο φυλλομετρητή σας, αν οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας το επιτρέπουν. Ο φυλλομετρητής σας θα επιτρέπει μόνο μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση στα cookies, που σας έχουν προηγουμένως αποσταλεί και όχι στα cookies που σας αποστέλλονται από άλλους ιστοχώρους.

Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας, όπως διαφημιστές τρίτων, χρησιμοποιούν cookies που προέρχονται από τους ιστοχώρους τους. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σύνδεσης ή άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας, τα οποία χρησιμεύουν για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοχώρου μας και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Για ορισμένες υπηρεσίες, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ένα αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης μέσα σε ένα cookie, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγουν ξανά όταν στη συνέχεια θα επιστρέψουν στον ιστοχώρο μας. Τα cookies, σε συνδυασμό με τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας, μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε το συνολικό αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστοχώρο μας και να εκτιμούμε ποια τμήματα του ιστοχώρου είναι πιο δημοφιλή. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστοχώρο μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Εμείς δεν αποθηκεύουμε αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών στα cookies. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν αν θα δεχτούν cookies και πόσο καιρό να τα κρατάνε στο σκληρό δίσκο τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας να αρνείται cookies και να χρησιμοποιεί ακόμη τον ιστοχώρο μας, μολονότι η πρόσβαση στον ιστοχώρο και η λειτουργικότητα μπορεί να είναι πιο αργή και λιγότερο βολική.

To web beacon είναι μια γραφική εικόνα, όπως ένα pixel tag ή clear GIF, το οποίο τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη, όπως το αν η ιστοσελίδα είναι πρόσβαση ή το e-mail κλικάρεται. Συχνά είναι αόρατα, επειδή είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλές ιστοσελίδες, για σκοπούς ευθυγράμμισης. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε web beacons για να παρέχουμε μια ανεξάρτητη εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστοχώρο μας ή να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του φυλλομετρητή στον ιστοχώρο μας. Κάποιες από τις ιστοσελίδες μας και html-formatted e-mail ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιούν web beacons σε συνδυασμό με cookies. Είναι δύσκολο για σας να περιορίσετε τη χρήση web beacons επειδή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διακρίνετε τη χρήση τους από την ευθυγράμμιση και άλλους σκοπούς. Τα web beacons μπορούν επίσης να φορτωθούν από ένα διαφορετικό διακομιστή από την υπόλοιπη ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Κατά την παροχή των διαφημίσεων, οι διαφημιστές τρίτων μερών και συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στο φυλλομετρητή σας. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο justsolutions.gr και άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις σε αυτό τον ιστοχώρο και σε άλλους ιστοχώρους για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτοί οι συνεργάτες τρίτων παρακολουθούν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο μας και καθορίζουν ποια από τα χαρακτηριστικά μας προτιμούν.

 

Privacy

Cookies, Web Beacons, Pixel Tags, GIF’s

We design the layout and the features of our website, so that new visitors can easily get information about our products and services without revealing their identity. For new visitors, we use cookies or web beacons to collect limited data such as the date, time and areas of the clicks to our website, and the website from which the new visitor navigated to our site. When choosing one of our products or services, we might try to track your browser and combine information from cookies, web beacons, and other information collected online with other data we hold about you, in an effort to improve the features, marketing and content of our website and make your online experience easier and more effective, thus enabling us to better serve the needs of our customers.

A cookie is a small text file stored on your computer’s hard drive that often contains an anonymous unique identifier. When you visit a website, the site’s computer asks your computer for permission to store this file in a text part of your hard drive specifically designated for cookies. Each website can send its own cookie to your browser if your browser settings allow it. Your browser only permits a website to access the cookies, which you have previously sent, not the cookies sent to you by other websites.

Some of our partners, such as third party advertisers, use cookies from their websites. We have no access or control over these cookies. We use cookies to store login information or other information on your computer, which serve to improve the functionality of our website and to adapt our services to your tastes and interests. For certain services, we offer users the ability to store a user ID or password in a cookie, so you do not need to import them again when returning to our website. Cookies, in conjunction with our server logs allow us to count the total number of people who visit our website and appreciate what parts of the site are most popular. This information helps us to continually improve our website and better serve our customers. We do not store credit / debit card numbers in cookies. Most browsers allow users to decide whether to accept cookies, and how long to keep them on their hard disk. You can set your browser to refuse cookies and still use our website, although access to the website and its functionality may be slower and less convenient.

Web beacon is a graphic image as a pixel tag or a clear GIF, placed on a website or in an e-mail message to monitor user activity, such as whether the site is accessible or if the e-mail gets clicked. Often invisible, because they are very small in size. They are also used on many websites, for alignment purposes. We sometimes use web beacons to provide an independent estimate of how many people visit our website or to gather statistics about using a certain browser on our website. Some of our websites and html-formatted e-mail newsletters use web beacons in conjunction with cookies. It is difficult for you to limit the use of web beacons because there is no easy way to distinguish their use by aligning and other purposes. The web beacons may also be loaded from a different server than the rest of the site.

We use third party advertising companies to serve ads when you visit our website. When providing ads, our third-party advertisers and partners may place or recognize a unique cookie on your browser. These companies may use information about your visits to justsolutions.gr and other websites in order to provide advertisements on this site and other sites about goods and services that may interest you. These third party partners monitor how visitors use our website and determine which of our characteristics they prefer.